BRICK, WORKING DESK โต๊ะทำงาน ลิ้นชักลายบริกค์ หน้าบานไม้ลายบริกค์ ขาสแตนเลสสีทอง

WK1409 ฿28,500.00
SIZE : 40 X 140 X 75

 

BRICK, WORKING DESK โต๊ะทำงาน

ตัวตู้สีสัก / หน้าบานลาย Brick สัก / ขาสีทอง

วิธีใช้

เหมาะสำหรับนั่งทำงาน

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด ไม่ควรใช้น้ำยาเคมีชนิดแรงเช็ดหรือถู ไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

Product currently not in stock and will require 4 weeks to produce