BEAUTY 4DRAWER CONSOLE ตู้ไม้มิกซ์ 4 ลิ้นชัก

SS107MIX ฿26,500.00
SIZE : 40 X 100 X 80

BEAUTY 4DRAWER CONSOLE ตู้ไม้มิกซ์ 4 ลิ้นชัก

มีสี

สีธรรมชาติขาว

วิธีใช้

เหมาะสำหรับวางของ ใส่ของ และตกแต่ง

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด

ไม่ควรใช้น้ำยาเคมีชนิดแรงเช็ดหรือถู ไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

1 in stock (can be backordered)