SKIRT TALL CABINET ตู้ใส่ของทรงสูง หน้าบานลายสเกิร์ตสีขาว

SS1310 ฿26,500.00
SIZE : 40 X 80 X130

วิธีใช้

เหมาะสำหรับวางของ ใส่ของ และตกแต่ง

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด

ไม่ควรใช้น้ำยาเคมีชนิดแรงเช็ดหรือถู ไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

Product currently not in stock and will require 4 weeks to produce