SKIRT LARGE ENTERTAINMENT UNIT ตู้ทีวียาว ท็อปและข้างสีวอลนัท หน้าบานสเกิตสีเทาอ่อน

SS1304-L200 (WN/GG) ฿42,500.00
SIZE : 40 X 200 X 75

วิธีใช้

เหมาะสำหรับวางทีวี ใส่ของ และตกแต่ง

 

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด ไม่ควรใช้น้ำยาเคมีชนิดแรงเช็ดหรือถู ไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

Product currently not in stock and will require 4 weeks to produce