RING 4DRAWER CHEST ตู้ ลิ้นชัก หน้าบานไม้

SS1703 ฿24,900.00
SIZE : 40 X 80 X 80

 

วิธีใช้

เหมาะสำหรับวางของ ใส่ของ และตกแต่ง

 

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด

ไม่ควรใช้น้ำยาเคมีชนิดแรงเช็ดหรือถู ไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

Product currently not in stock and will require 4 weeks to produce