PLANK, BENCH WITH BACK ม้านั่งมีพนักพิงหลัง

BH1301 ฿9,030.00
SIZE : 40 X 130 X 79

 

PLANK, BENCH WITH BACK ม้านั่งมีพนักพิงหลังไม้

วิธีใช้

เหมาะสำหรับนั่ง

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด และไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

สินค้าใช้ในบ้านเท่านั้น ไม่ควรนำไปตากแดดหรือลม

 

1 in stock