PHOENIX, SIDE STORE ตู้ทีวียาว รุ่นฟีนิกซ์ ขาสแตนเลสสีทอง

TF03-18GL ฿45,900.00
SIZE : 46 X 189 X 58

 

 

วิธีใช้

เหมาะสำหรับวางของ ใส่ของ หรือตกแต่ง

 

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด ไม่ควรใช้น้ำยาเคมีชนิดแรงเช็ดหรือถู ไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

Product currently not in stock and will require 4 weeks to produce