TRAY BRASS PLATING LARGE ถาดเหลี่ยม มีหู สีทองขนาดใหญ่

PF4-TR1713 ฿945.00
SIZE : 38 X 30 CM

TRAY BRASS PLATING LARGE ถาดเหลี่ยม มีหู สีทองขนาดใหญ่

วิธีใช้

เหมาะสำหรับวางของ ใส่ของ หรือเพื่อประดับตกแต่งสวยงาม

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งาน

ไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน

5 in stock