PHILOS, ROUND SIDE TABLE GOLD LEG โต๊ะข้างกลม ท็อปไม้ ขาเหล็กสีทองฉลุ ขนาดใหญ่

ST1801GL ฿8,900.00
SIZE : DIA 60 X 50 CM

วิธีใช้

เหมาะสำหรับวางของ ใส่ของ และตกแต่ง

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด ไม่ควรใช้น้ำยาเคมีชนิดแรงเช็ดหรือถู ไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

1 in stock