TRAY GOLD SQUARE TRAY TABLE โต๊ะข้างเหลี่ยม พร้อมถาดทอง

ST1914 ฿5,250.00
SIZE : 43.5 X 43.5 X 69

dav

TRAY GOLD SQUARE TRAY TABLE โต๊ะข้างเหลี่ยม พร้อมถาดทอง

วิธีใช้

เหมาะสำหรับวางของ ใส่ของ และตกแต่ง

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด ไม่ควรใช้น้ำยาเคมีชนิดแรงเช็ดหรือถู ไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

1 in stock (can be backordered)