EXO,DINING TABLE โต๊ะทานข้าวสีสักอ่อน ยาว 180 เซนติเมตร

TD1806-L180 ฿28,900.00
SIZE : 90 x 180 x 75 cm.

วิธีใช้ เหมาะสำหรับรับประทานอาหาร หรือวางของ

ดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งาน และไม่ควรแช่น้ำนาน ไม่ควรสัมผัสน้ำยาเคมี ไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน