DIAMOND, STOOL สตูลเหลี่ยม ขาแสตนเลสสีทอง

ST2101GL ฿12,000.00
SIZE : 50 x 50 x 42 cm

วิธีใช้

เหมาะสำหรับนั่ง

 

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดชุบน้ำสบู่เช็ดทำความสะอาดทันทีหากเปื้อน และไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

Product currently not in stock and will require 4 weeks to produce