DIAMOND, DRESSING CHAIR เก้าอี้หุ้มผ้า ขาทองไวท์โกลด์

AC2102 ฿22,500.00
SIZE : 67 X 66 X 73

DIAMOND, DRESSING CHAIR เก้าอี้หุ้มผ้า ขาทองไวท์โกลด์

ระยะเวลาส่งภายใน 3-4 อาทิตย์

วิธีใช้ เหมาะสำหรับนั่ง

วิธีดูแลรักษา ควรใช้ผ้าหมาดชุบน้ำสบู่เช็ดทำความสะอาดทันทีหากเปื้อน และไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

Out of stock