DIAMOND, CONSOLE โต๊ะคอนโซลหินอ่อน

CS2101 ฿28,900.00
SIZE : 40 X 120 X 80 CM

 

DIAMOND, CONSOLE โต๊ะคอนโซลหินอ่อน

40 X 120 X 80 CM

วิธีใช้ เหมาะสำหรับวางของ และตกแต่ง

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด ไม่ควรใช้น้ำยาเคมีชนิดแรงเช็ดหรือถู ไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

Product currently not in stock and will require 4 weeks to produce