DIAMOND , 1DR SIDE TABLE โต๊ะข้าง ขาสีทอง

ST1810GL ฿11,500.00
SIZE : 40 X 40 X 55 cm

ST1810GL-MR DIAMOND , 1DR SIDE TABLE โต๊ะข้าง ขาสีทอง

ขนาด 40 X 40 X 55 ซม

 

วิธีใช้

เหมาะสำหรับวางของ และตกแต่ง

วิธีดูแลรักษา ควรใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด ไม่ควรใช้น้ำยาเคมีชนิดแรงเช็ดหรือถู ไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

Product currently not in stock and will require 4 weeks to produce