BUTTON SMALL HANGING MIRROR กระจกไม้แบบกลม สีดำ

MR1301-DIA63.5 ฿7,900.00
SIZE : DIA 63.5 X 5

BUTTON SMALL HANGING MIRROR กระจกไม้แบบกลม

วิธีใช้

เหมาะสำหรับส่องหน้า

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด และไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน

Product currently not in stock and will require 4 weeks to produce