BOSTON 3 SEAT SOFA โซฟายาว 3 ที่นั่ง ขาแสตนเลสสีทอง

AC803-3GL ฿42,500.00
SIZE : 90 X 220 X 59

วิธีใช้

เหมาะสำหรับนั่ง

 

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดชุบน้ำสบู่เช็ดทำความสะอาดทันทีหากเปื้อน และไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

Product currently not in stock and will require 4 weeks to produce