BOSTON 2 SEAT SOFA โซฟายาว 2 ที่นั่ง

AC803-2 ฿28,000.00
SIZE : 90 X 159 X 79

วิธีใช้

เหมาะสำหรับนั่ง

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดชุบน้ำสบู่เช็ดทำความสะอาดทันทีหากเปื้อน และไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

Product currently not in stock and will require 4 weeks to produce