BEAUTY 4DR CHEST MIXWOOD ตู้ลิ้นชัก หน้าบานไม้มิกซ์

SS1409FM-L60 ฿17,900.00
SIZE : 43 X 60 X 85

 

วิธีใช้

เหมาะสำหรับวางของ ใส่ของ และตกแต่ง

 

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด ไม่ควรใช้น้ำยาเคมีชนิดแรงเช็ดหรือถู ไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

Product currently not in stock and will require 4 weeks to produce