BEAUTY 3DRAWER CABINET ตู้ไม้มิกซ์ 3 ลิ้นชัก

SS106MIX ฿24,500.00
SIZE : 40 X 80 X 75

 

BEAUTY 3DRAWER CABINET ตู้ไม้มิกซ์ 3 ลิ้นชัก

มีสี

สีธรรมชาติขาว (WWM)

สีนำ้ตาลสักอ่อน (LT)

 

วิธีใช้

เหมาะสำหรับวางของ ใส่ของ และตกแต่ง

วิธีดูแลรักษา

ควรใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด

ไม่ควรใช้น้ำยาเคมีชนิดแรงเช็ดหรือถู ไม่ควรใช้ของมีคมขีดข่วน ไม่ควรลากสินค้าไปมา

1 in stock (can be backordered)