รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า (กรุณา อ่านก่อนทำการกดสั่งซื้อ)

การสั่งซื้อสินค้าจะสมบูรณ์และจะถูกจัดส่งหลังจากได้รับการชำระเงินแล้วเท่านั้น
กรณียังไม่ได้ชำระเงิน ทางบริษัทจะไม่ถือเป็นการจองสินค้าใดๆ
กรณีให้จัดส่งแบบเร่งด่วน ให้แนบหลักฐานการชำระเงินและติดต่อบริษัทสำนักงานใหญ่ ฝ่ายขายได้ทันที
กรณีต้องการรูปสินค้าเพิ่มเติม หรือสงสัยในรายละเอียด /สี /ขนาดสินค้า โปรดติดต่อช่องแชทต่างๆของบริษัท
กรณีสินค้ายังไม่ประกอบ ลูกค้าต้องประกอบเอง
กรณีส่งสินค้าไปยังต่างจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือที่ระบุในตารางแนบด้านบน – คิดตามระยะทาง โดยให้ติดต่อบริษัทสำนักงานใหญ่ ฝ่ายขาย ที่ philostale@gmail.com หรือทางช่องแชทต่างๆของบริษัท เพื่อคำนวณค่าขนส่งตามจริง

การเคลมสินค้า และ การรับประกัน
การเคลมสินค้า
แจ้งเคลมสินค้ากับร้านค้าได้โดยตรงภายใน 7 วัน หลังรับสินค้า
สินค้าเคลมจะได้รับการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่เท่านั้น ไม่รับคืนเงินทุกกรณี
โดยการเปลี่ยนสินค้าจะพิจารณาเฉพาะกรณีสินค้าเสียหายจากการผลิตหรือจากการขนส่ง สินค้าไม่ครบ อะไหล่สินค้าไม่ครบ ได้รับชิ้นส่วนชำรุด และรับเปลี่ยนสินค้ารหัสเดิม สีเดิม ขนาดเดิมเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นได้ ยกเว้นสินค้าหมด
สินค้าไม่รับเปลี่ยนหรือคืน เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจหรือใช้สินค้าผิดประเภท หรือทำสินค้าเสียหายเอง จนทำให้ไม่สามารถใช้งานโดยสมบูรณ์ได้ ถึงแม้สินค้าที่ยังไม่ถูกเปิดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์
บริษัทจะรับพิจารณาการเคลมสินค้าหลังได้รับหลักหลักฐานการเสียหายของสินค้า พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น กรณีไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่รับพิจารณาการเคลมสินค้า

ขั้นตอนการขอคืนสินค้า ให้ลูกค้าส่งหลักฐานโดยถ่ายรูปสินค้าที่ได้รับและใบปะหน้าหรือบิล และแจ้งกลับมาที่บริษัท ติดต่อฝ่ายขาย ที่ philostale@gmail.com หรือทางช่องแชทต่างๆได้

การรับประกัน
ไม่มีการรับประกันสินค้า